Anasayfa Ders Notları 9. sınıf Fizik Ders Notları Fizik nedir? Fiziğin Dalları ve Uygulama alanları
Fizik nedir? Fiziğin Dalları ve Uygulama alanları PDF Yazdır E-posta

Fizik nedir?

Fizik, madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilim dalıdır.

Fizik, evrende meydana gelen olaylara gözlem,deney ve matematiksel yöntemleri kullanarak sistematik ve akılcı açıklamalar getirir.

Fiziğin alt dalları nelerdir?

Fizik çok geniş alanı kapsadığından daha sınırlı konularla ilgilenen alt dallara ayrılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mekanik

       

        

 

 

 

 

Kuvvetlerin maddeler üzerine etkisini, maddelerin denge ve hareket nedenlerini bununla ilgili kanunları inceleyen fizik bölümüne mekanik denir.

 

Elektrik

 Elektron ve protonların sahip olduğu etkileşimleri, bunları hareketi sonucu oluşan elektriksel alan, elektriksel kuvvetleri inceler.

 Elektrik günlük hayatımızın vazgeçilmez enerji kaynağıdır.

 

 Manyetizma

Yüklü parçacıkların hareketi sonucu oluşan manyetik alan  ve manyetik kuvvetleri inceler. Günlük hayatımızda haberleşme, tıp olmak üzere pek çok alanlarda kullanılır.

 

Optik

Işığın davranışını, yansımasını, gölge olayını, kırılma, aydınlanma olayını inceler.

 

Termodinamik

Isı enerjisi, ısı alışverişini , ısıl dengeyi inceler.  Suyun kaynaması, donması ve  buzulların erimesi, dünyamızdaki küresel ısınma olaylarını inceler.

 

Atom fiziği

Atomları ve atomun yapısını inceler. Atomların bir biri ile etkileşimlerini inceler.

 

Nükleer Fizik

Atom çekirdeğini inceleyen bilim dalıdır. Atom çekirdeğindeki bağları, Bağların kopması sonucunda açığa çıkan enerjiyi, radyasyonu ve radyasyondan korunma yollarını inceler.

 

Katıhal Fiziği

Kristal yapılı, Yoğun haldeki maddelerin elektriksel, manyetik, optik ve esneklik özelliklerini inceler. Bilgisayar ve elektronik alanlarında sıkça kullanılır.

 

Fiziğin Diğer Temel Bilimlerle İlgisi

Maddenin katı, sıvı gaz  hallerini  en  derin ayrıntısına kadar inceleyen , termodinamik yasalarını kullanan, Kimyanın alt dalı olan Fizikokimya modern fizikten fazlasıyla etkilendi.

Maddenin yapısı, elektromagnetik radyasyon, siyah cisim ışıması, fotoelektrik olay, atom spektrumları ve Bohr atom modeli, De broglie bağıntısı, çözeltilerin termodinamik İncelenmesi, elektrolit çözeltiler ve elektrokimyasal piller, kimyanın fizikle bağlantılı konularıdır.

 

Biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında vebiyolojiye  ilişkin  sorunların çözümünde fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlarından yararlanan  bilim dalı  biyofizik modern fizikteki gelişmelerden yararlandı.

Sinir sisteminde uyarıların iletilmesindeki yapıyı, ışık, ses  ve iyonlaştırıcı radyasyon gibi fiziksel büyüklüklerin canlılara etkisini ve canlıların yer değiştirme ya da iletişim yoluyla çevreleriyle kurdukları ilişkileri inceler.

Biyofizikte kullanılan en yaygın inceleme ve araştırma yöntemleri arasında X ışınları, Lazer, MR, Tomografi, PED, ultra santrifüj ile çökeltme fizikle bağlantılıdır.

 

Fiziğin Mesleklerdeki Yeri

Temel bilimlerden en önemli olanı fizik, çoğu meslek için gereklidir.

Gemi ve yapı inşaatı, makine, metalurji ve malzeme mühendislikleri, mimarlık, elektrik, elektronik, haberleşme, astronomi,  meteoroloji ile askeriye, nükleer tıp ve radyoloji gibi çeşitli alanlarda temel ya da ileri düzeyde fizik bilgisi gerekmektedir.

 

Örnek:

Fiziğin alt bilim dalları ve bu bilim dallarının incelediği konularla ilgili olarak aşağıdaki tablolarda verilen kavramları eşleştiriniz?

 

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi fiziğin uygulamalarına örnek verilemez?

A) Hidroelektrik santrallerinde elektrik elde edilmesi
B) Gemilerin suda yüzmesi
C) Göz kusurlarından kurtulmak için lazer tedavisi
D) Sütün ekşimesi
E) Bazı uçakların piste inişinde paraşüt açması

Cevap:

Sütün ekşimesi 

Örnek:

Aşağıdaki olayların karşısına fiziğin hangi dalının ilgilendiğini yazın.

1. Kuvvetin harekete etkisini inceler          (                         )
2. Elektrik akımının etkilerini inceler          (                         )
3. Işığın merceklerden geçişini inceler     (                         )
4. Atomun yapısını inceler                            (                        )

5.Ortamda ısının nasıl yayıldığını inceler  (                        )


 
Fizik Penceresi